Selecteer een pagina

Brede en internationale ervaring als Non-Executive Director, bestuurder en ICT-ondernemer, gefascineerd door gedrag en draagvlak bij grote veranderingen.

In gewone taal leg ik de verbinding tussen (digitale) techniek, bedrijfsprocessen en de mensen die er mee werken.

Resultaat: door begrip van de waardeketen te combineren met digitale mogelijkheden ontstaan nieuwe oplossingen.

Brede en internationale ervaring als ICT-ondernemer, gefascineerd door gedrag en draagvlak bij veranderingen.
Het beheerst doorvoeren van veranderingen (transities) heeft mij altijd geboeid en internationale ervaring heeft mijn gevoel voor cultuurverschillen verder versterkt. Met een combinatie van brede ICT en praktische bestuurlijke ervaring heb ik een eigen zienswijze op transities ontwikkeld.

Focus op toegevoegde waarde
Door in gewone taal de verbinding te leggen tussen de (digitale) techniek, processen en de mensen die er mee werken creëer ik graag nieuwe gezichtspunten. Mijn startpunt is altijd een heldere analyse van alle belangen en mogelijkheden. Een deel van mijn eigen toegevoegde waarde is om in een veelheid van informatie hoofd- en bijzaken te scheiden. Resultaat: door wezenlijk begrip van de waardeketen te combineren met digitale ontwikkelingen ontstaan nieuwe oplossingen voor de onderneming.

Perspectief prikkelt mensen
Welke verbeteringen willen mensen graag zien in het bedrijf? Waarom is een wijziging belangrijk? Ik verbind korte termijn doelen met de lange termijn ‘stip op de horizon’ en vraag vervolgens iedereen met deze grote lijn mee te doen. Want als je vanuit overmorgen naar vandaag kijkt, geeft dit zin aan (digitale) verandering en dat uitzicht raakt mensen om zich in te zetten.

Verbinding geeft vertrouwen
Kijkend naar het totale ecosysteem is er het besef dat alles en iedereen met elkaar in verbinding staat. Alleen kom je er niet en daarom is dialoog zo belangrijk. Het is belangrijk om samen te kijken hoe het beter kan, proberen de ander te begrijpen. Techniek is immers slechts een onderdeel van het totale ecosysteem. Diepere lagen in de motivatie en waardesystemen van mensen worden op deze wijze aangeboord en dat helpt om tot samenwerking en nieuwe oplossingen te komen.

Op dit moment ben ik o.a. Non-Executive Director (OneTier board) van een middelgrote internationale onderneming. Sterk groeiend, zowel in omzet als in digitale toepassingen. Ik ben tevens ingeschreven in het register voor Certified Board Members (RCBM.nl).

M: +31 622 791 109
E: hanspeterevers@tanera.com

Linkedin.com/in/hanspeterevers