Selecteer een pagina

Stefan Schuyleman, 48, getrouwd met 3 kinderen en wonend in Breda. 25 jaar ervaring in Sales en Marketing waarvan 9 jaar als ondernemer met een eigen digitaal bureau. Laatste jaar werkzaam als interim manager op marketing vlak en alleen nog aandeelhouder in eigen bedrijven. NIMA Register Marketeer met sterke digitale strategie kennis.

“Er is nog teveel hiaat in bedrijven bij bestuur en commissarissen als het gaat om de veranderingen van de laatste tien jaar qua technische mogelijkheden en maatschappij op het digitale vlak. Door mijn ervaring als ondernemer, consultant en interim manager is dat duidelijk geworden en ook mijn lidmaatschap van de NCD geeft inzage in deze realiteit.”

Hoe ga je als bedrijf om met enerzijds de realiteit van eigen markt en organisatie en anderzijds de versnellende veranderingen? Leid je of laat je je leiden? Ben je jager of prooi in de markt?

De toenemende ontwikkelsnelheid van mogelijkheden gecombineerd met de beperkingen van organisaties én mensen leidt tot toenemende spanningen in organisaties op bestuurlijk niveau. Graag zet ik mijn ervaring en vaardigheden qua digitale wereld én de realiteit van een onderneming in om als commissaris dit vraagstuk te helpen begrijpen en beheersen.
Als Register Marketeer van het NIMA ben ik in staat om hoog over mee te kijken met een marktgerichte strategie die de mogelijkheden respecteert. Maar vanuit mijn ondernemerschap blijft de soms rauwe realiteit ook aanwezig in de vragen die gesteld kunnen worden vanuit een commissaris om de juiste perspectieven te onderzoeken.
Mijn rol lijkt het meest relevant in een profit organisatie die te maken heeft met sterk veranderende techniek, toepassingen van data van organisatie of gebruikers en een internationalisering en kanteling van business modellen of distributie modellen. Hier heb ik veel affiniteit mee en omdat ik veel met disciplines techniek en productie te maken heb gehad kan ik breder een waarde leveren als toezichthouder.
Ik ben lid van het NCD omdat ik als ondernemer en aankomend commissaris daar kan sparren met gelijkgestemden en hier ook de governance kant tot me kan nemen middels sparring en opleiding.