Selecteer een pagina

Verbinder, brengt mensen in beweging, toezichthouder/commissaris (CBM), digitale commissaris, Next Level Sparringpartner.

Als directeur van een landelijk samenwerkingsverband heb ik speciale belangstelling voor het samenwerken binnen netwerken en voor stakeholdermanagement.

Typering: motiverende inspirator (Insights Discovery/DISC) en voorzitter (Belbin teamrollen).

Als directeur van een ambitieus samenwerkingsverband van technische installatiebedrijven voel ik me als een vis in het water. Want ik geloof in de kracht van samenwerken. Synergie en co-creatie zijn begrippen waar ik blij van word.

Ik heb veel ervaring op het gebied van business development, bedrijfsvoering, financiën, inkoop, marketing, veranderingsmanagement, digitalisering, HRM en fusies en overnames. Ik heb als basis een financieel-economische en bedrijfskundige achtergrond met daarnaast uitgebreide ervaring op het gebied van automatiseringsprocessen. Vanaf mijn negenentwintigste ben ik als DGA/directeur voornamelijk werkzaam geweest in technische bedrijven, steeds in eindverantwoordelijke functies. Momenteel houd ik me veel bezig met circulariteit, ontwikkelingen binnen Bouw- en Vastgoedwereld en nieuwe (disruptieve, digitale) businessmodellen.

Mijn brede kennis en hands-on ervaring zet ik in om voor iedereen een beter resultaat te realiseren. Ik weet hoe kansen in actie en resultaten omgezet kunnen worden. Daarbij gebruik ik steeds het doel van de organisatie (de ‘Why’) als richtsnoer.

Ik ben een ‘motiverende inspirator’. Ik denk strategisch maar met voldoende oog voor praktische uitvoerbaarheid. Ik ben wars van wensdenken en zoek naar concrete toegevoegde waarde. Ik koppel een sterk analytisch vermogen aan oplossingsgerichtheid en creativiteit. Ik maak mij situaties snel eigen en kan mensen mobiliseren.

Gelukkig leer ik nog voortdurend van enthousiaste en betrokken mensen en wordt ik door hen geïnspireerd. Ik heb dan ook een mensgerichte managementstijl, ben intuïtief en optimistisch en zal altijd zoeken naar het goede in mensen en gebeurtenissen. Ik ben gedreven en voel me snel verbonden met mensen en organisaties. Ik heb een onbedwingbare neiging om te nuanceren; zaken zijn volgens mij nooit zwart-wit, dus ik zoek naar de achterliggende drijfveren van mensen.

Ik zet mijn capaciteiten graag in als toezichthouder of commissaris. Ik heb uitgebreide ervaring in het coachen van ondernemers. Vanuit mijn brede maatschappelijke belangstelling wil ik graag iets betekenen voor de wereld om mij heen. Daarom geniet niet alleen het bedrijfsleven (MKB) mijn belangstelling maar zeker ook de non-profit (beter: social profit) sector. Als toezichthouder (voorzitter) heb ik veel ervaring op het gebied van Kinderopvang.

Als toezichthouder heb ik veel ervaring; bovendien heb ik me bekwaamd in het vak, omdat naar mijn mening professionaliteit gewenst is in het moderne toezichthouden.

Het vak van commissaris / toezichthouder boeit mij reeds lang. Om die reden heb ik in 2010/2011 de NCD-Nyenrode Commissarissencyclus doorlopen en onderhoud ik mijn kennis door regelmatige updatesessies en intervisie. Ik ben opgenomen in het Register Certified Board Member, wat een bevestiging vormt van mijn professionaliteit op dit gebied. Bovendien sta ik geregistreerd bij het NCD als Digitale Commissaris op Commissarissen.nl. Ik ben tevens aangesloten bij Next Level MKB, waar ik als Sparringpartner help om ‘goed bestuur’ in het MKB te realiseren.