Selecteer een pagina

Digitale transities zijn qua aanpak niet wezenlijk anders om te sturen dan andere grote veranderingen in een organisatie. Als bestuurder/toezichthouder kijk je naar de volgende zaken.

Toegevoegde waarde voor de organisatie is eerste invalshoek
• Wat levert het op – voor alle betrokkenen?
• Een integrale kijk op het totale ecosysteem is daarbij gewenst, met name op de diverse belangen en onderlinge verbindingen
• Wezenlijk begrip van het bedrijfsmodel en waardeketen van de organisatie en de mogelijkheden van de techniek is van belang – op alle niveaus

Als de techniek nieuwe mogelijkheden biedt kan het proces worden aangepast (redesign). Breng het effect op alle stakeholders helder in kaart, wat komt op ons af (angst om iets te verliezen), welke nieuwe mogelijkheden ontstaan er? Betrek alle stakeholders bij het team, met heldere rollen en verantwoordelijkheden. Leg een link met de kernwaarden van de organisatie om het draagvlak te vergroten.

Kortom: een digitale transitie is gewoon een transitie. Voor sturen en bewaken van zo’n proces is praktijkervaring van grote waarde.

‘Je moet de uitwerking in de praktijk gezien hebben om de impact van nieuwe technologie in te kunnen schatten.’

Hans-Peter Evers